Obchodní podmínky

1) Příjem a expedice objednávek

 • přijetím objednávky vzniká Kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem o podmínkách a cenách, která se řídí Obchodním zákoníkem
 • upřednostňujeme písemnou objednávku e-mailem, faxem nebo dopisem
 • je možné objednávky přijímat také telefonicky na oddělení odbytu
 • artikly, které jsou skladem expedujeme do dvou pracovních dnů
 • ostatní artikly expedujeme dle dodacích termínů potvrzených telefonicky e-mailem nebo faxem
 • na zboží s akční cenou se nevztahují žádné další slevy
 • pokud není možné vykrýt objednávku v plném rozsahu, při doplňující dodávce již další dopravní náklady neúčtujeme

2) Dopravní a expediční pravidla

 • Nové ceny přepravného jsou platné od 1.4.2019
 • přeprava probíhá prostřednictvím smluvního přepravního partnera, Geis s.r.o
 • prodej v celkové hodnotě nad 5 000,00 Kč (bez DPH) nejsou účtovány přepravní náklady ani doběrečné
 • zásilky pod hranicí 5 000,- Kč účtujeme
 • na dobírku do 5 kg – 115,- Kč (bez DPH)
 • na dobírku v rozmezí 5 – 15 kg – 135,- Kč (bez DPH)
 • na dobírku v rozmezí 15 – 31 kg – 168,- Kč (bez DPH)
 • při platbě dobírkou , lze platit u řidiče kartou (platba kartou je zdarma)
 • platbou na účet do 5 kg – 81,- Kč (bez DPH)
 • platbou na účet v rozmezí 5 – 15 kg – 101,- Kč (bez DPH)
 • platbou na účet v rozmezí 15 – 31 kg – 135,- Kč (bez DPH)
 • pouze v mimořádných případech je možné použít jiné přepravní služby za ceny odpovídající podmínkám a tarifům zvoleného partnera
 • expresní dopravní služby ( TNT, DHL, UPS, EMS) je možné objednat vyjímečně, po dohodě se zákazníkem . Tyto přepravní náklady hradí příjemce zásilky
 • způsob dodání určuje odbytové oddělení po dohodě se zákazníkem
 • přeprava na Slovensko – pouze platba převodem 336,- Kč (bez DPH)
 • přeprava do ostatních zemí  je dle aktuálních přepravních podmínek – info na odbytovém oddělení

3) Reklamace dodávky

 • týkající se nesouladu v množství dodaného zboží proti účtovanému počtu kusů nebo poškození dodávky uplatní kupující u prodávajícího neprodleně, nejpozději do 10-ti dnů od osobního převzetí zboží nebo převzetí zboží od dopravce a to písemně (e- mailem, faxem nebo dopisem)
 • na případnou pozdější reklamaci tohoto typu nebude brán zřetel
 • reklamace, týkající se kvality dodaného zboží se řídí ustanovením Obchodního zákoníku
 • reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou včetně detailního popisu závady, doplněnou o kopii nákupního dokladu
 • dopravu na místo reklamace hradí odběratel
 • o způsobu reklamace rozhoduje dodavatel , který odběrateli oznámí způsob a dobu nutnou k vyřízení reklamace
 • pokud je reklamace oprávněná, dopraví dodavatel nahrazené nebo opravené zboží k odběrateli na vlastní náklady

4) Platební podmínky

 • pokud bude úhrada faktur v prodlení , dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit další dodávky do doby úhrady dlužných částek
 • pro případ prodlení s platbou je dodavatel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení dle podmínek, uvedených na daňovém dokladu
 • zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury
 • dodané zboží je výhradním majetkem dodavatele , vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele po zaplacení daňového dokladu v plné výši.

5) Ostatní

 • Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy či změny těchto „Všeobecných obchodních podmínek” včetně změny prodejních cen v návaznosti na změny dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů.

 

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

Tel.:   +420 775 652 012  e-mail:   info@euronite.cz